Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Mail : sppcyclades@gmail.com

Τηλέφωνα:

Πρόεδρος : Κάμπαξης Δημήτριος 6979256274
Αντιπρόεδρος Α: Λυγνός Μιχαήλ  6937258108
Ταμίας : Μανθόπουλος Μιχαήλ 6947302291
Γραμματέας: Μπάιλας Ευάγγελος 6948801270

Αριθμός λογαριασμού:
Αρ. Λογ. Εθνική Τράπεζα  469/001874-05
ΙΒΑΝ GR 7401104690000046900187405